فواید رایانش ابری

فواید رایانش ابری

صرفه جویی در مخارج

برای پاسخ به این سوال که “چگونه استفاده از خدمات ابری باعث صرفه جویی می شود؟” باید نگاهی به مزایای رایانش و خدمات ابری بیاندازیم.

ایجاد یک دیتاسنتر در داخل شرکت علاوه بر هزینه های تکان کننده اولیه برای تهیه وسایل و سخت افزارها، مخارج مستمر هنگفتی را برای نگه داری از این تجهیزات به شرکت شما تحمیل می کنند.

این مخارج به قدری بالا هستند که طبق تحقیقات متعدد به عمل آمده؛ مهاجرت به سمت خدمات ابری می تواند بین ۳۶% تا  ۴۰% از مخارج شما بکاهد.

قابلیت (Pay as you Go) باعث می شود فقط به میزان مصرفی که دارید هزینه کنید و متحمل هزینه های اضافی نشوید.

با خدمات ابری هزینه اولیه‌‌تان قابل مقایسه با هزینه های برقراری دیتاسنتر در داخل شرکت نخواهد بود.

برخی از مخارجی که در خدمات ابری کاهش پیدا کرده، یا حذف می شود شامل؛

·        سرور و سخت افزار

سرور های جدید نیاز به تهیه سخت افزار هایی مانند CPU, Ram و… دارند و بسیار هزینه بر هستند. استفاده از سرور های کهنه و قدیمی (حتی اگر قابلیت ابری شدن را داشته باشند) ضریب شکست ابر را افزایش می دهند. یکی از مزایا بسیاری از راهکار های ابری، عدم نیاز به هزینه های اولیه گزاف برای سخت افزار و سرور است. به این شکل هزینه سرمایه ای شما تبدیل به هزینه عملیاتی می شود.

·         زیرساخت و شبکه

هزینه این نوع وسایل معمولاً به عنوان “مخارج هنگفت پنهان” در ایجاد دیتاسنتر ها و سرور های درونی در نظر گرفته می شوند چرا که می تواند هزینه بیشتری را نسبت به خرید سرور و سخت افزار به خود اختصاص دهد. کارت شبکه، روتر، پاور و سویچ تنها بخشی از هزینه های زیرساخت محسوب می شوند که در رایانش ابری از آن بی نیاز می شوید.

·         تمهیدات امنیتی فیزیکی و اطلاعاتی

در سرور های داخلی، اطلاعات محرمانه و مهمی بارگذاری شده اند لذا نیاز به تمهیدات امنیتی بالایی دارند. هزینه های نگهبانی، راهکارهای بکاپ و پشتیبانی، سیستم های اطفاء حریق و… نیز مورد استفاده قرار نمی گیرند.

·         هزینه فضا

در کشور ما هزینه فضا بسیار سنگین بوده و ایجاد یک “اتاق سرور” بسیار هزینه بر خواهد بود. با رایانش ابری نیازی به درگیر شدن فضا گرانبها شرکت یا سازمان شما نیست.

·         مخارج نیرو انسانی

کاهش زمان ایجاد و برقراری زیرساخت های مناسب و عدم نیاز به تعداد زیادی متخصصین شبکه برای نگهداری از زیرساخت ها باعث صرفه جویی در هزینه های نیروی انسانی شما می شود.

·         هزینه استهلاک

خرید تعداد بالای سخت افزار به معنای آن است که هر از چند گاهی با قطعاتی معیوب مواجه می شوید که نیاز به تعویض خواهند داشت. در خدمات ابری شما هیچ هزینه ای برای خرابی سخت افزار متحمل نمی شوید.

·         هزینه سربار

این هزینه ها شاید در نگاه اول بزرگ جلوه نکنند، اما نگهداری مستمر از تعداد بالا سخت افزار، سیستم های خنک کننده، زیرساخت های شبکه و… انرژی زیادی را مصرف می کند و به طبع هزینه بر خواهند بود.

·         نرم افزار

لایسنس های مورد نیاز شما در سطحی گسترده برای خدمات ابری تهیه شده است که باعث شکسته شدن هزینه هایشان می شود و تهیه آنها برای شما به صرفه تر می شود.

·         هزینه فرصت

مثالی قدیمی است که نقل می کند؛ “زمان طلاست” ایجاد زیرساخت های مناسب پروسه ای زمانبر است که در رایانش ابری به شکلی غیر قابل مقایسه کاهش می یابد.

·         هزینه مالکیت

مجموع هزینه مالکیت (TCO) پارامتر های مختلفی دارند که سعی در ارزیابی تمامی هزینه های تصمیم شما جهت برقراری یک دیتاسنتر داخلی است. تمام این هزینه ها در رایانش و خدمات ابری حذف می گردد.